camerce

CA MERCE

REHABILITACIÓ INTEGRAL D’HABITATGE UNIFAMILIAR

àrea/superfície

80,11 M2

tipus

RESIDENCIAL

any

2021

localització

CINCTORRES (CASTELLÓ)

fotografia

COMBOI

Ca fiz projecte d'arquitectura
ca merce

CA MERCE

projecte

REHABILITACIÓ INTEGRAL D’HABITATGE

Ca Merce és un projecte de rehabilitació, interiorisme i gestió integral de l’obra. Es conserven els murs de maçoneria de l’envolupant com a murs de càrrega i els nous elements com a forjats i barandats es realitzen en sec completament de fusta. Es prioritza la utilització de materials nobles, autèntics i de bioconstrucció. Així doncs, s’utilitza morter de calç i s’evita la utilització de formigó. No existeixen falsedats, els elements constructius es presenten com són, en la seua autèntica materialitat.

Les reduïdes dimensions de la planta comporten que es prescindisca d’espais superflus, com a corredors i rebedors, i es dissenyen espais diàfans, mínimament compartimentats. Es tracta d’un habitatge funcional al mateix temps que acollidor gràcies a l’alta presència d’elements de fusta.

L’eficiència tèrmica ha sigut una premissa del projecte. La combinació d’un alt aïllament de l’envolupant sense presència de ponts tèrmics, finestres de gran eficiència, una coberta lleugera altament aïllada i ventilada, la climatització mitjançant biomassa al costat d’un sistema de renovació d’aire amb recuperador de calor, aconsegueixen un habitatge de grans prestacions tèrmiques amb una qualificació energètica A.